Terug naar startpagina Terug naar startpagina     Algemene info H.Hart     Werken bij ons     Contact     Facebook
ZORGGROEP H.HART > ALGEMENE INFO > HISTORIEK


Zorggroep H. Hart, een brede visie op zorg


De wortels van Zorggroep H. Hart gaan terug tot in de 19de eeuw, toen op het Buda-eiland in Kortrijk een ziekenhuis werd opgericht onder impuls van de Zusters van Liefde. In 1987 fusioneerde de H. Hartkliniek met het ziekenhuis Sint-Maarten.

In 1988 werden in het voormalige ziekenhuis de eerste activiteiten binnen de ouderenzorg en de thuiszorg ontwikkeld.

"Samen met de zusters hebben we pionierswerk verricht in die dagen”, herinnert directeur Wino Baeckelandt zich. "We richtten een oude ziekenhuisafdeling in tot een RVT-dienst. We werkten met vereende krachten. We deden alles zelf. Ik had één assistente en één verpleegkundige. De eerste week waren er zes bewoners. Maar heel snel groeiden we. We moesten voortdurend uitbreiden. Het oude operatiekwartier werd heringericht, net als de voormalige dienst intensieve zorgen. Van het verloskwartier maakten we later een dagverzorgingscentrum.”

Inspelend op menselijke en maatschappelijke noden, stuurde de congregatie van de Zusters van Liefde Heilig Hart in overleg met de raad van bestuur en met de directie aan op een verdere verbreding van het zorgaanbod. "De congregatie zet zich al meer dan honderd jaar in voor de armen en de zwakkeren”, zegt Wino Baeckelandt. "De koerswijziging eind jaren tachtig leidde tot een bezinning over onze opdracht. Wij kozen voor een brede visie op zorg. Waarom zouden wij ons beperken tot één doelgroep als we zoveel meer te bieden hebben? De noden zijn groot, op diverse vlakken: kinderopvang, gehandicaptenzorg, gezinsondersteunende hulp... Waar we kunnen, reiken wij graag een helpende hand.”

Deze nieuwe visie op zorg leidde tot een ongekende en baanbrekende zorginnovatie, gekenmerkt door creativiteit, wendbaarheid, differentiatie en een sterk netwerk. De Heilig Hartkliniek evolueerde in enkele jaren tijd van een tot fusie gedwongen en verloren ziekenhuis tot een vooruitstrevende en vernieuwende ‘integrated care provider’, een geïntegreerde zorgaanbieder. In 1996 kreeg de vzw Bejaardenzorg H. Hart daarom een nieuwe naam, die de moderne en dynamische werking gestalte gaf: vzw Woon en Zorg Heilig Hart. Dirk Demeulemeester werd de nieuwe voorzitter van de vzw.

Vandaag biedt Zorggroep H. Hart een brede waaier aan dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn.


Zorggroep H. Hart Kortrijk. Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/321.000 - Fax. 056/321.200