Terug naar startpagina Terug naar startpagina     Algemene info H.Hart     Werken bij ons     Contact     Facebook
ZORGGROEP H.HART > ALGEMENE INFO > NIEUWS


ZORGGROEP H. HART INFORMEERT!

 
 


Gevel Budaylys

Datum: 17 februari - 10maart 2024
Adres: Budastraat 52, 8500 Kortrijk
Openinguren: 10u - 17u

Contact: frederik.vlaminck@h-hart.be
Volg op Zorggroep H. Hart of Buda Kitchen
www.h-hart.beOver de locatie
In novem­ber 2022 open­de bin­nen Zorg­groep H. Hart; ‘Buda Gal­lery’.
Deze gale­rij ver­bindt het Woon- en Zorg­ho­tel H. Hart met Buda Kit­chen en de Oran­ge­rie, palend aan de Buda­fa­briek. Deze gale­rij is voor­zien van vei­li­ge ophang­sys­te­men en pas­sen­de ver­lich­ting. Op deze manier komen kunst­wer­ken, foto’s, gedich­ten… die ten­toon gesteld wor­den ten vol­le tot hun recht. Sedert de start wer­den met suc­ces al heel wat expo­si­ties geor­ga­ni­seerd. Elke kun­ste­naar kan onze Buda Gal­lery kos­te­loos reser­ve­ren. Jij brengt jouw pro­ject dich­ter bij onze bewo­ners, cli­ën­ten en bezoe­kers. Boven­dien biedt dit voor jouw talen­ten de kans om door vele ogen bewon­derd te worden.

Wil jij een expo­si­tie orga­ni­se­ren in Buda Gal­lery?
Neem hier­voor con­tact op met Fre­de­rik Vla­min­ck. We bekij­ken dan samen alle mogelijkheden.

Koninklijk bezoek aan Zorggroep H.Hart KortrijkMeer info:  Nieuw project Residentie BudaLys - Project Cascade -

Zorggroep H. Hart Kortrijk. Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/321.000 - Fax. 056/321.200